Voorwaarden en kosten

Voorwaarden bij assistentieverlening
• De EHBO POST dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn.
• De EHBO POST Moet een afgescheiden, NIET VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE
plek zijn, met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO mensen om hun werk
te kunnen doen.
• Wanneer u niet over een dergelijke ruimte beschikt kunnen wij, tegen vergoeding
zorgen voor onze eigen accommodatie.
• Er dienen voldoende goede stoelen aanwezig te zijn.
• Er dient stromend water aanwezig te zijn, of schoon water op voorraad.
• Binnen het bereik van de EHBO POST dient een goed werkende telefoon aanwezig
te zijn.
• De EHBO assistentieverlening geschiedt altijd per team van 2 EHBO
assistentieverleners.
• Bij hulpverlening in het veld of langs een route, dient de organisatie te zorgen voor
passend vervoer voor de assistentieverleners.
• Bij gebruikmaking van een eigen voertuig door de assistentieverlener, valt deze bij
calamiteiten terug op de eigen verzekering.
• De organisatie dient te zorgen voor voldoende consumpties voor de EHBO
assistentieverleners.
• Bij 2 of meer aansluitende dagdelen assistentieverlening dient de organisatie te
zorgen voor een lunch of warme maaltijd voor de EHBO assistentieverleners.
• In de korte nabijheid van de EHBO post is er parkeerruimte voor de assistentieverlening.

Kosten en vergoedingen
• EEN TEAM BESTAAT UIT 2 ASSISTENTIEVERLENERS.
• De vergoeding per team per dagdeel tussen 08.00 uur en 24.00 uur is € 70,00 inclusief gebruikt verband en andere middelen, elektroden van de AED uitgezonderd daarvan.
• De vergoeding per team, PER UUR, tussen 24.00 uur en 08.00 uur is € 35,00.
• ALLE BETALINGEN DIENEN PER BANK TE WORDEN BETAALD.
• Ochtend tussen 08.00 uur en 12.00 uur is 1 dagdeel.
• Middag tussen 12.00 uur en 18.00 uur is 1 dagdeel.
• Avond tussen 18.00 uur en 24.00 uur is 1 dagdeel.
• Nacht tussen 24.00 uur en 08.00 uur wordt PER UUR berekend.
• Bij gebruikmaking van onze eigen accommodatie, wordt € 25,00 in rekening
gebracht.
• Bij inzet van de AED worden de elektroden aan u doorberekend.
• Bij assistentieverlening buiten de gemeente Ommen worden reiskosten in rekening
gebracht.

Coördinator evenementen
Hetty Smit en Bertina Slotman
Mail: evenementen@ehbo-ommen.eu