ANBI

De KNV-EHBO afdeling Ommen is bij de belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam van de instelling

KNV-EHBO afdeling Ommen
RSIN Fiscaal nummer: 813727182
Postadres: Koloniedijk 19a
7739 PA Vinkenbuurt

Doelstelling van de vereniging

Deze zijn gelijk aan de doelstellingen van het overkoepelend orgaan,
Koninklijke EHBO Nederland.

Beleid

Dit is overeenkomstig het beleid van de, Koninklijke EHBO Nederland.

Functie en namen van de bestuurders

zie contactpagina website.

Beloningsbeleid

Voor vrijwilligers en instructeurs bestaat een tegemoetkoming in gemaakte onkosten. Er bestaat geen dienstverband met bestuur en/of leden van genoemde vereniging.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij naar de website.

Financieel verslag

Volgens de statuten op de algemene ledenvergadering, 1 maal per jaar.