Weer nieuwe hulpverleners!

Het is al wel even geleden, maar we mogen weer een aantal nieuwe EHBO hulpverleners welkom heten! Een aantal mochten na het examen op donderdag 13 december 2018 de vlag uithangen, de anderen mogen volgende week een nieuwe poging doen op het herexamen. Geslaagden, van harte gefeliciteerd!!!

 

Ook altijd al EHBO hulpverlener willen zijn of een EHBO diploma willen halen? Dat kan!

22 januari wordt, bij voldoende deelname, weer gestart met een nieuwe cursus! Geef je dus snel op!

 

KNV EHBO Ommen is weer 8 hulpverleners rijker

Op woensdag 25 april jl stond een nieuwe groep cursisten klaar om hun EHBO examen af te leggen.

Gestart eind januari 2018 heeft deze groep van 8 cursisten er hard aan getrokken om de vaardigheden perfect onder de knie te krijgen. Dat hun noeste arbeid niet vruchteloos was bleek tijdens het examen van 25 april. Ondanks dat de spanning toch wel wat steeg hield men op het moment suprême het hoofd koel en voerde men de handelingen keurig uit.

Ook voor de EHBO vereniging een mooie opsteker en goed resultaat; weer zijn er 8 mensen in staat om op afdoende wijze eerste hulp te verlenen als zich daartoe een situatie voordoet. Denk hier bij aan alle kleine ongevallen in en rond om huis, maar ook in een ongevalssituatie weet men hoe te handelen of ingeval van reanimatie.

Yes!! Geslaagd!

14 februari was voor een aantal mensen niet de makkelijkste avond. Toch hebben deze toppers zich kranig geweerd en hebben met goed gevolgd het examen “ eerste hulp” van het Oranje Kruis afgelegd! Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!!

KNV EHBO Ommen feliciteert……

Na ruim een jaar van studie kan KNV EHBO afd. Ommen een drietal nieuwe instructeurs welkom heten. Afgelopen december slaagden Frits Volkerink, Aleida Koezen en Aart v Dijk voor het examen Instructeur EHBO. In januari 2018 werd ook het laatste stukje opleiding ((P)BLS) met goed gevolg afgesloten en zijn we weer op de toekomst voorbereid.

Gestart in het najaar van 2016 bij Bloemendal advies in Vroomshoop werd de opleiding tot EHBO instructeur doorlopen en werd in december het examen met goed gevolg afgelegd. In januari 2018 werd als aanvulling nog cursus tot reanimatie instructeur gedaan zodat de KNV EHBO afd. Ommen op de toekomst is voor bereid met een mooie aantal instructeurs. Opleiding werd gevolgd bij Bloemendaal

Ook op het front van de lotussen zijn we blij te meedelen dat 2 lotussen in opleiding, Hennie Rozenboom en Ineke Koppelman, het eerste deel van hun lotus opleiding hebben afgerond en vol enthousiasme aan het 2e jaar zijn begonnen.

 

Kerstmarkt 2017

Op 16 december vond de kerstmarkt in Ommen plaats. De EHBO vereniging was aanwezig, niet alleen om hulp te verlenen, maar ook om mensen te wijzen om het belang van een EHBO diploma. Belangstellenden kregen informatie over wat de opleiding inhoudt en wat ze kunnen verwachten tijdens de opleiding, die op 23 januari 2018 van start zal gaan. Inschrijven kan nog steeds via de website: www.ehbo-ommen.eu. Hier kunt u meer informatie vinden over de duur en de kosten van de opleiding. Zorgverzekeraars vergoeden vaak het cursusgeld of een gedeelte hiervan, voor meer informatie kunt u terecht bij u zorgverzekeraar.

Weet u wat u moet doen? De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Denk hierbij aan kneuzingen, verstuikingen of botbreuken door een val. Maar ook aan brandwonden door kokend heet water, frituurvet of vuur, vooral bij kinderen.

Twijfel niet langer, en meld u aan voor de opleiding EHBO.

Overlijden Henk Dijk

Beste leden,

Afgelopen vrijdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Henk Dijk is overleden.
We kennen Henk als jarenlang actief en betrokken vrijwilliger, waarbij hij de afgelopen jaren bewust een stap achteruit heeft moeten doen omwille van de slopende ziekte die hij bij zich droeg.
Die strijd heeft hij niet kunnen winnen.
We zijn dankbaar voor zijn werk voor onze vereniging als lid, bestuurder en opleider. Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.
De familie heeft onderstaande tekst op de rouwkaart gezet, laten we hem zo gedenken:
Met wilskracht en moed
heb jij het leven mogen leven.
Je eigen weg vol liefde en zorg
aan je naasten gegeven.
Nu mag je rusten zonder spijt
samen met je allerliefste
voor altijd.

Op dinsdag 10 oktober is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren van 19:00 – 19:30 in het Hervormd Centrum te Ommen.

Namens het bestuur,

Hindrik Jonker

Uitmarkt 2017

De KNV EHBO vereniging stond ook ter promotie op de uitmarkt op 15 september. Helaas regende het meteen bij het begin van de markt wat de belangstelling niet ten goede kwam. Toch hebben we een aantal mensen van informatie kunnen voorzien.

De aanwezige lotus heeft enkele wonden geënsceneerd en het aanwezige publiek gevraagd om hulp en de wond te verbinden. Wat opviel was dat men niet goed raad weet met dergelijke vraag; doe ik het of doe ik het niet. Er was toch enig overtuigingskracht nodig om mensen te laten handelen (ook bij een daadwerkelijk ongeval???) Gelukkig hielp men wel en verbond men de wond.

Middels het geven van aanwijzingen en tips werd geprobeerd mensen aan te moedigen een EHBO-cursus te gaan gaan volgen.

Op woensdag 27 september is er een nieuwe opleiding gestart.

In 10-12 avonden worden de cursisten op het examen,  in december 2017,  voorbereid.