KNV EHBO Ommen is weer 8 hulpverleners rijker

Op woensdag 25 april jl stond een nieuwe groep cursisten klaar om hun EHBO examen af te leggen.

Gestart eind januari 2018 heeft deze groep van 8 cursisten er hard aan getrokken om de vaardigheden perfect onder de knie te krijgen. Dat hun noeste arbeid niet vruchteloos was bleek tijdens het examen van 25 april. Ondanks dat de spanning toch wel wat steeg hield men op het moment suprême het hoofd koel en voerde men de handelingen keurig uit.

Ook voor de EHBO vereniging een mooie opsteker en goed resultaat; weer zijn er 8 mensen in staat om op afdoende wijze eerste hulp te verlenen als zich daartoe een situatie voordoet. Denk hier bij aan alle kleine ongevallen in en rond om huis, maar ook in een ongevalssituatie weet men hoe te handelen of ingeval van reanimatie.

Yes!! Geslaagd!

14 februari was voor een aantal mensen niet de makkelijkste avond. Toch hebben deze toppers zich kranig geweerd en hebben met goed gevolgd het examen “ eerste hulp” van het Oranje Kruis afgelegd! Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!!

KNV EHBO Ommen feliciteert……

Na ruim een jaar van studie kan KNV EHBO afd. Ommen een drietal nieuwe instructeurs welkom heten. Afgelopen december slaagden Frits Volkerink, Aleida Koezen en Aart v Dijk voor het examen Instructeur EHBO. In januari 2018 werd ook het laatste stukje opleiding ((P)BLS) met goed gevolg afgesloten en zijn we weer op de toekomst voorbereid.

Gestart in het najaar van 2016 bij Bloemendal advies in Vroomshoop werd de opleiding tot EHBO instructeur doorlopen en werd in december het examen met goed gevolg afgelegd. In januari 2018 werd als aanvulling nog cursus tot reanimatie instructeur gedaan zodat de KNV EHBO afd. Ommen op de toekomst is voor bereid met een mooie aantal instructeurs. Opleiding werd gevolgd bij Bloemendaal

Ook op het front van de lotussen zijn we blij te meedelen dat 2 lotussen in opleiding, Hennie Rozenboom en Ineke Koppelman, het eerste deel van hun lotus opleiding hebben afgerond en vol enthousiasme aan het 2e jaar zijn begonnen.

 

Kerstmarkt 2017

Op 16 december vond de kerstmarkt in Ommen plaats. De EHBO vereniging was aanwezig, niet alleen om hulp te verlenen, maar ook om mensen te wijzen om het belang van een EHBO diploma. Belangstellenden kregen informatie over wat de opleiding inhoudt en wat ze kunnen verwachten tijdens de opleiding, die op 23 januari 2018 van start zal gaan. Inschrijven kan nog steeds via de website: www.ehbo-ommen.eu. Hier kunt u meer informatie vinden over de duur en de kosten van de opleiding. Zorgverzekeraars vergoeden vaak het cursusgeld of een gedeelte hiervan, voor meer informatie kunt u terecht bij u zorgverzekeraar.

Weet u wat u moet doen? De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Denk hierbij aan kneuzingen, verstuikingen of botbreuken door een val. Maar ook aan brandwonden door kokend heet water, frituurvet of vuur, vooral bij kinderen.

Twijfel niet langer, en meld u aan voor de opleiding EHBO.

Uitmarkt 2017

De KNV EHBO vereniging stond ook ter promotie op de uitmarkt op 15 september. Helaas regende het meteen bij het begin van de markt wat de belangstelling niet ten goede kwam. Toch hebben we een aantal mensen van informatie kunnen voorzien.

De aanwezige lotus heeft enkele wonden geënsceneerd en het aanwezige publiek gevraagd om hulp en de wond te verbinden. Wat opviel was dat men niet goed raad weet met dergelijke vraag; doe ik het of doe ik het niet. Er was toch enig overtuigingskracht nodig om mensen te laten handelen (ook bij een daadwerkelijk ongeval???) Gelukkig hielp men wel en verbond men de wond.

Middels het geven van aanwijzingen en tips werd geprobeerd mensen aan te moedigen een EHBO-cursus te gaan gaan volgen.

Op woensdag 27 september is er een nieuwe opleiding gestart.

In 10-12 avonden worden de cursisten op het examen,  in december 2017,  voorbereid.

Nieuwe site

Vanaf heden maken we gebruik van onze nieuwe website. En dat tijdens de drukke periode van het seizoen.

Afgelopen weken hebben jullie wellicht gemerkt dat de site af en toe niet bereikbaar was. Door middel van de nieuwe site is dit probleem opgelost. Het aanmelden van evenementen gaat nog op dezelfde manier zoals u gewend was. Ook kunnen de hulpverleners nog steeds op dezelfde manier zien hoe en waar ze ingepland staan.

Het is de bedoeling dat ook dit gedeelte nog meer geautomatiseerd gaat worden. Alle leden krijgen een eigen inlog en kunnen zich straks via de website registeren voor een evenement. Zodra we hier mee gaan starten worden jullie hier uiteraard over geïnformeerd.

Graag horen we op of aanmerkingen voor het gebruik van de site. Stuur je vraag/opmerking/verbeterpunt/lofbetuiging naar info@ehbo-ommen.eu en we gaan ermee aan de slag.

Hartelijk groet namens het bestuur,

Hindrik Jonker